ข่าวสารล่าสุด


ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Journal Club ภายใต้กิจกรรม Workshop : "Mastering the Art of Publishing in International Journals"
ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Journal Club ภายใต้กิจกรรม Workshop : "Mastering the Art of Publishing in International Journals"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอีมามอัลฆอซาลีย์ ชั้น2 คณะวิทยาการอิสลาม
โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Mohammad Ismath Ramzy Senior Lecturer Department of Educational Foundation & Humanities, Faculty of Education, University of Malaya (UM), Kuala Lumpur,Malaysia and the editorial Bord of many Journals
นักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและอย่าลืม!(!!) เตรียมความพร้อมเรื่องบทความภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะคะ
ลิงค์กำหนดการ https://shorturl.at/etMZ1
ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.office.com/r/nbR9KNBwsG

รายละเอียด


INTERNATIONAL SYMPOSIUM: EXPLORATION OF THE BEST PRACTICE ZAKAT MANAGEMENT IN SOUNTHEAST ASIA

ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Institute of Zakat Research and Innovation Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง “แนวทางการจัดการซะกาตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” (INTERNATIONAL SYMPOSIUM: EXPLORATION OF THE BEST PRACTICE ZAKAT MANAGEMENT IN SOUNTHEAST ASIA) เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอิมาม อัลบุคอรีย์ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและนำเสนอแนวทางการจัดการซะกาตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านซะกาต นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก  จากนั้นในช่วงบ่าย ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาการอิสลาม ได้นำทีมคณะจาก UUM เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการซะกาต ณ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน (สำนักงานใหญ่) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด เจะมะ รองประธานฝ่ายพัฒนากิจการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และปิดท้ายในช่วงเย็นด้วยบรรยากาศการเที่ยวชมธรรมชาติ กับการล่องเรือชมอุโมงค์ต้นโกงกางและวิวอ่าวปัตตานี ณ ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี | Facebook 

รายละเอียด


จัดโครงการคลินิคกฎหมายอิสลามครั้งที่ 2
#คลินิกกฎหมายอิสลาม เชิญนักศึกษา​ บุคลากร​ เเละผู้สนใจทุกคนเข้าร่วมโครงการเเละรายการ​ (คลินิกกฎหมาย)​ เวลา​ 13.30​ _ 15.30​ ณ​ ห้อง​ lr3 ตึกคณะวิทยาการอิสลาม

รายละเอียด


การประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย
วันนี้ (11 ธันวาคม 2565) คณะวิทยากรอิสลาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมด้วย อาจารย์อริศ หัสมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณซัยนูรดีน นิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช นุ้ยผอม เดินทางเยือน Lembaga Zakat Negeri Kedah ประเทศมาเลเซีย โดยมี Dr. Mohd Faisal bin Mustafa หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ
การเดินทางครั้งนี้ เป็นการประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และนำเสนอต่อสังคมมุสลิมในประเทศไทย

รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ใน ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk  ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

นำโดย รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมอิมามฆอซาลีย์ ชั้น 2

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ
โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

นำโดย นำโดย ดร.รุสลี นุห์ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม QA ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ

โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
  การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
      1. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
     2. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
     3. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ
     4. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

 

* นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

** หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

*** วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th

 

Download เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง

     1.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2566

     2.ขอบเขตการวิจัย-การจัดการความรู้การวิจัย (KM)

     3.เอกสารแนบท้ายประกาศ-การจัดการความรู้การวิจัย (KM)

     4.แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ KM ปี 2566

รายละเอียด


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P9 พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P11 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ
    
  • แผนงาน P12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับ สังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริม คุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. 

รายละเอียด


ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Journal Club ภายใต้กิจกรรม Workshop : "Mastering the Art of Publishing in International Journals"
ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Journal Club ภายใต้กิจกรรม Workshop : "Mastering the Art of Publishing in International Journals"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอีมามอัลฆอซาลีย์ ชั้น2 คณะวิทยาการอิสลาม
โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Mohammad Ismath Ramzy Senior Lecturer Department of Educational Foundation & Humanities, Faculty of Education, University of Malaya (UM), Kuala Lumpur,Malaysia and the editorial Bord of many Journals
นักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและอย่าลืม!(!!) เตรียมความพร้อมเรื่องบทความภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะคะ
ลิงค์กำหนดการ https://shorturl.at/etMZ1
ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.office.com/r/nbR9KNBwsG

รายละเอียด


INTERNATIONAL SYMPOSIUM: EXPLORATION OF THE BEST PRACTICE ZAKAT MANAGEMENT IN SOUNTHEAST ASIA

ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Institute of Zakat Research and Innovation Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง “แนวทางการจัดการซะกาตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” (INTERNATIONAL SYMPOSIUM: EXPLORATION OF THE BEST PRACTICE ZAKAT MANAGEMENT IN SOUNTHEAST ASIA) เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอิมาม อัลบุคอรีย์ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและนำเสนอแนวทางการจัดการซะกาตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านซะกาต นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก  จากนั้นในช่วงบ่าย ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาการอิสลาม ได้นำทีมคณะจาก UUM เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการซะกาต ณ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน (สำนักงานใหญ่) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด เจะมะ รองประธานฝ่ายพัฒนากิจการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และปิดท้ายในช่วงเย็นด้วยบรรยากาศการเที่ยวชมธรรมชาติ กับการล่องเรือชมอุโมงค์ต้นโกงกางและวิวอ่าวปัตตานี ณ ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี | Facebook 

รายละเอียด


จัดโครงการคลินิคกฎหมายอิสลามครั้งที่ 2
#คลินิกกฎหมายอิสลาม เชิญนักศึกษา​ บุคลากร​ เเละผู้สนใจทุกคนเข้าร่วมโครงการเเละรายการ​ (คลินิกกฎหมาย)​ เวลา​ 13.30​ _ 15.30​ ณ​ ห้อง​ lr3 ตึกคณะวิทยาการอิสลาม

รายละเอียด


การประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย
วันนี้ (11 ธันวาคม 2565) คณะวิทยากรอิสลาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมด้วย อาจารย์อริศ หัสมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณซัยนูรดีน นิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช นุ้ยผอม เดินทางเยือน Lembaga Zakat Negeri Kedah ประเทศมาเลเซีย โดยมี Dr. Mohd Faisal bin Mustafa หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ
การเดินทางครั้งนี้ เป็นการประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และนำเสนอต่อสังคมมุสลิมในประเทศไทย

รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ใน ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk  ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

นำโดย รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมอิมามฆอซาลีย์ ชั้น 2

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ
โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

นำโดย นำโดย ดร.รุสลี นุห์ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม QA ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ

โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


ข่าวแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประเภททุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2566

โครงการที่ 10 ของปี 66 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ผู้วิจัย : Dr.Mohamed Soliman Mohamed Soliman

ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2566

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประจำปีงบประมาณ : 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #โครง... - Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี | Facebook 

รายละเอียด


ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ชื่อโครงการ “การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม” ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

โครงการที่9ของปี66 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ชื่อโครงการ “การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม” ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะผู้วิจัย (1) ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (2) ผศ.ดร.สุไม บิลไบ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (3) ดร.นุรซีตา เพอแสละ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (4) ดร.รูดียะห์ หะ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (5) ดร.หมะหมูด หะยีหมัด (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (6) นางศิรินยา สาอิ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เริ่มดำเนินโครงการ เมษายน 2566 – เมษายน 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #โครง... - Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี | Facebook 

รายละเอียด


รางวัลเชิดชูเกียรติในงาน คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 (PRIDE OF PSU 2023) ประเภท ประเภทรางวัล: รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565