ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Journal Club ภายใต้กิจกรรม Workshop : "Mastering the Art of Publishing in International Journals"


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Journal Club ภายใต้กิจกรรม Workshop : "Mastering the Art of Publishing in International Journals"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอีมามอัลฆอซาลีย์ ชั้น2 คณะวิทยาการอิสลาม
โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Mohammad Ismath Ramzy Senior Lecturer Department of Educational Foundation & Humanities, Faculty of Education, University of Malaya (UM), Kuala Lumpur,Malaysia and the editorial Bord of many Journals
นักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและอย่าลืม!(!!) เตรียมความพร้อมเรื่องบทความภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะคะ
ลิงค์กำหนดการ https://shorturl.at/etMZ1
ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.office.com/r/nbR9KNBwsG