ติดต่อ


Address

ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Call center

หมายเลขติดต่อภายใน

โทรศัพท์ : +66-7333-1305 หรือ +66-7331-3928 ถึง 50 ต่อ 2226
โทรสาร : +66-7334-8726

Electronic support

สำหรับติดต่อทางโซเชียลมีเดีย