จัดโครงการคลินิคกฎหมายอิสลามครั้งที่ 2


#คลินิกกฎหมายอิสลาม เชิญนักศึกษา​ บุคลากร​ เเละผู้สนใจทุกคนเข้าร่วมโครงการเเละรายการ​ (คลินิกกฎหมาย)​ เวลา​ 13.30​ _ 15.30​ ณ​ ห้อง​ lr3 ตึกคณะวิทยาการอิสลาม