การประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย


วันนี้ (11 ธันวาคม 2565) คณะวิทยากรอิสลาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมด้วย อาจารย์อริศ หัสมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณซัยนูรดีน นิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช นุ้ยผอม เดินทางเยือน Lembaga Zakat Negeri Kedah ประเทศมาเลเซีย โดยมี Dr. Mohd Faisal bin Mustafa หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ
การเดินทางครั้งนี้ เป็นการประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และนำเสนอต่อสังคมมุสลิมในประเทศไทย