ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ใน ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)


  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk  ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

นำโดย รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมอิมามฆอซาลีย์ ชั้น 2

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ
โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565