ระบบสารสนเทศ


TCAS67

tcas1

รอบที่ 1 PORTFOLIO

ดูเพิ่มเติม

tcas2

รอบที่ 2 QUOTA

ดูเพิ่มเติม

tcas3

รอบที่ 3 ADMISSION

ดูเพิ่มเติม

tcas4

รอบที่ 4 DIRECT ADMISSION

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ


"ใครที่พยายาม เขาก็จะได้พบกับความสำเร็จนั้น ใครที่เพาะปลูก เขาก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น (สุภาษิตอาหรับ)"


ติดต่อสอบถาม

contact-image
  • มัศณีย์ หะยีมายอ (กะนี)
  • งานรับนักศึกษา
  • 0 7333 1305 ต่อ 2241
contact-image
  • อัซมิง เซะ (แบมิง)
  • งานสื่อสารองค์กร
  • 0 7333 1305 ต่อ 2217
contact-image
  • คณะวิทยาการอิสลาม
  • คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000